ห้างหุ้นส่วนจำกัด สแตนดาร์ด ลิฟท์ แอนด์ เครน

0-2451-4008
slc.part@hotmail.com

ข้อมูลธุรกิจ

หจก.สแตนดาร์ด ลิฟท์ แอนด์ เครน ได้ จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในปี 2540 จากการรวมกลุ่มกัน ของทีมงานบุคลากร ประสบการณ์ ทางด้านลิฟท์ และ เครนยก สินค้า ซึ่งมากด้วยความรู้ ความสามารถประสบการณ์ ที่ยาวนาน ซึ่งได้สะสม ผลงานจนได้ความไว้วางใจจากลูกค้า เป็นอย่างดี

- บริการ ออกแบบลิฟท์ ติดตั้งลิฟท์ ออกแบบลิฟต์ ติดตั้งลิฟต์ บริการซ่อมบำรุงรักษาลิฟท์ 

- เครนโรงงาน เครนยกสินค้า Double girder crane เครนรางคู่ , Single girder crane เครนรางเดี่ยว , Mono - Rail crane เครนทางเดี่ยว , Gantry crane . เครนสนาม เครนเหนือศรีษะคานเดี่ยว ( Singlegirder ) เครนเหนือศรีษะคานคู่ ( Double girder ) เครนรางเดี่ยว ( Monorail crane )

- รอก รอกโซ่, รอกสลิง, รอกโซ่มือสาว, รอกไฟฟ้า, รอกโซ่ไฟฟ้า, รอกสลิงมือโยก, รอก, รอกสลิง, สลิงไฟฟ้า

โดย มีนโยบาย และจุดมุ่งหมาย คือ  มุ่งมั่นนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า โดยมีการออกแบบ ผลิต และประกอบ สินค้าทุกชิ้นอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งาน การประหยัดพลังงาน และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ด้วยคุณภาพ และบริการที่เป็นหนึ่ง

รายละเอียดสินค้าและบริการ

บริการ ออกแบบลิฟท์ ติดตั้งลิฟท์ ออกแบบลิฟต์ ติดตั้งลิฟต์ บริการซ่อมบำรุงรักษาลิฟท์ จำหน่าย ลิฟท์โรงงานอุตสาหกรรม ลิฟท์บรรทุกสินค้า ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหาร ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ส่งเอกสาร ลิฟท์อาหาร ลิฟท์บรรทุกกึ่งโดยสาร ลิฟท์, ซ่อมลิฟท์, ติดตั้งลิฟท์, ติดตั้งลิฟท์โดยสาร, ติดตั้งลิฟท์บรรทุกสินค้า, ลิฟต์บรรทุก ลิฟต์ส่งเอกสาร ลิฟท์อาหาร ลิฟต์ยก ลิฟต์พยาบาล ลิฟต์แก้ว Home Lift บันไดเลื่อน ลิฟต์บ้าน ติดตั้งลิฟต์ บริการซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ จำหน่าย ลิฟต์โรงงานอุตสาหกรรม ลิฟต์บรรทุกสินค้า ลิฟต์ส่งของ ลิฟต์ส่งอาหาร ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ส่งเอกสาร ลิฟต์อาหาร ลิฟต์บรรทุกกึ่งโดยสาร ลิฟต์, ซ่อมลิฟต์, ติดตั้งลิฟต์, ติดตั้งลิฟต์โดยสาร, ติดตั้งลิฟต์บรรทุกสินค้า Passenger lift ลิฟท์โดยสาร , Goods lift or Freight lift ลิฟท์บรรทุกกึ่งโดยสาร , Freight lift ลิฟท์บรรทุกสินค้า , Dumbwaiter Explosion proof lift ลิฟท์ระบบกันระเบิด , Mini lift ลิฟท์ส่งเอกสาร / ส่งอาหาร

เครนโรงงาน รอกไฟฟ้า ทุกยี่ห้อ บริการซ่อมบำรุงรักษาลิฟท์ เครนยกสินค้า Double girder crane เครนรางคู่ , Single girder crane เครนรางเดี่ยว , Mono - Rail crane เครนทางเดี่ยว , Gantry crane . เครนสนาม เครนเหนือศรีษะคานเดี่ยว ( Singlegirder ) เครนเหนือศรีษะคานคู่ ( Double girder ) เครนรางเดี่ยว ( Monorail crane )

รอก รอกโซ่, รอกสลิง, รอกโซ่มือสาว, รอกไฟฟ้า, รอกโซ่ไฟฟ้า, รอกสลิงมือโยก, รอก, รอกสลิง, สลิงไฟฟ้า

สินค้าและบริการ